REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

KERKOSAND, spol. s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažba a úprava nekovových nerastných surovín
Plné meno: KERKOSAND, spol. s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 07. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

KERKOSAND spol. s r. o. se zaoberá ťažbou a úpravou kremenných pieskov v Šajdíkových Humenciach. Roku 1970 tu bol založený ťažobný a spracovateľský podnik vtedajších Československých Keramických Závodov. Počas privatizácie na Slovensku získala podiely podniku najprv spoločnosť KERKO a.s. Košice. Od roku 1997 je KERKOSAND samostatným podnikom. Od marca 2001 je spoločnosť členom skupiny Quarzwerke GmbH.

Ústredie
134
Šajdíkove Humence; PSČ - Poštové smerové číslo: 90607

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.kerkosand.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. marec 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-2,48%
Celkové prevádzkové výnosy
-0,42%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-13,16%
EBITDA
-4,32%
Čistý zisk (strata)
-20,08%
Spolu Majetok
-0,16%
Vlastné imanie
-1,25%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,86%
Net Profit Margin
-1,17%
Return on Equity (ROE)
-0,96%
Debt to Equity Ratio
0,03%
Quick Ratio
0,25%
Cash Ratio
0,3%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?