REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

KIMEX, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Veľkoobchod - tovar dlhodobej spotreby
Plné meno: KIMEX, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 04. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

KIMEX a.s. vznikla v roku 1991. Predmetom jej podnikateľskej činnosti je obchod s nerastnými surovinami, technologickými zariadeniami, priemyselným, strojárskym a spotrebným tovarom. Pohybuje sa na trhoch strednej a východnej Európy a patrí medzi jedného z dovozcov energetického uhlia z Ruska na Slovensko. Spoločnosti KIMEX Group s.r.o, KIMEX a.s., SPINEA s.r.o. a rekreačné zariadenie ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel&Resort sú členmi skupiny KIMEX.

Ústredie
Poštová 8
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.kimex.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
14. júl 2000
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-12,76%
Celkové prevádzkové výnosy
-14,21%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-26,24%
EBITDA
-24,94%
Čistý zisk (strata)
-25,8%
Spolu Majetok
4,56%
Vlastné imanie
-32,85%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,83%
Net Profit Margin
-0,57%
Return on Equity (ROE)
6,64%
Debt to Equity Ratio
151,74%
Quick Ratio
-0,09%
Cash Ratio
0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?