REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Ko.Ma.Co-sk s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Supermarkets and Other Grocery (except Convenience) Stores
Plné meno: Ko.Ma.Co-sk s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 05. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Ko.Ma.Co-sk s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Modra. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 30. apríl 2013. Firma momentálne zamestnáva 150 - 199 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Ko.Ma.Co-sk s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Ko.Ma.Co-sk s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 0,74%

Ústredie
Šúrska 136/A
Modra; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 90001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
30. apríl 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,96%
Celkové prevádzkové výnosy
2,47%
Prevádzkový zisk (EBIT)
13,97%
EBITDA
14,76%
Čistý zisk (strata)
13,65%
Spolu Majetok
21,46%
Vlastné imanie
35,54%
Operating Profit Margin (ROS)
0,99%
Net Profit Margin
0,74%
Return on Equity (ROE)
-4,92%
Debt to Equity Ratio
-0,06%
Quick Ratio
-0,4%
Cash Ratio
-0,27%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?