REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Kohi-market SK s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: Kohi-market SK s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 18. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Kohi-market SK s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Skalica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 19. jún 2009. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Kohi-market SK s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2020. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Kohi-market SK s.r.o. sa v roku 2020 zlepšila o 3,16%

Ústredie
Potočná 162/101
Skalica; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 90901

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
19. jún 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-9,95%
Celkové prevádzkové výnosy
-9,5%
Prevádzkový zisk (EBIT)
19,79%
EBITDA
11,42%
Čistý zisk (strata)
20,44%
Spolu Majetok
10,53%
Vlastné imanie
14,04%
Operating Profit Margin (ROS)
3,96%
Net Profit Margin
3,16%
Return on Equity (ROE)
0,66%
Debt to Equity Ratio
-0,04%
Quick Ratio
0,3%
Cash Ratio
0,1%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?