REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Stone Mining and Quarrying
Plné meno: Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 26. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Kremnická banská spoločnosť sa zaoberá od roku 1972 ťažbou a spracovaním bentonitov. Tie zahŕňajú cca 50 oblastí použitia v poľnohospodárstve a v priemysle, vrátane využitia v ekologických skládkach odpadov.

Ústredie
J. Horvátha 889/8
Kremnica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96701

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.kb-s.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
14. december 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
49%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
39%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
12%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-8,37%
Celkové prevádzkové výnosy
-8,78%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-69,15%
EBITDA
-43,58%
Čistý zisk (strata)
-64,05%
Spolu Majetok
-4,93%
Vlastné imanie
-5,61%
Operating Profit Margin (ROS)
-7,12%
Net Profit Margin
-5,66%
Return on Equity (ROE)
-7,62%
Debt to Equity Ratio
0,17%
Quick Ratio
-0,57%
Cash Ratio
-0,15%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?