REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

LB MINERALS, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Stone Mining and Quarrying
Plné meno: LB MINERALS, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 18. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

LB MINERALS, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Košice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 15. jún 1999. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti LB MINERALS, a.s. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy LB MINERALS, a.s. sa v roku 2019 znížila o 8,44%

Ústredie
Tomášikova 35
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04322

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
15. jún 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
99,4%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
0,6%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-40,26%
Celkové prevádzkové výnosy
-49,51%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-394,5%
EBITDA
-92,66%
Čistý zisk (strata)
-141,46%
Spolu Majetok
-1,11%
Vlastné imanie
-36,23%
Operating Profit Margin (ROS)
-8,33%
Net Profit Margin
-8,44%
Return on Equity (ROE)
-25,83%
Debt to Equity Ratio
-2,09%
Quick Ratio
-0,13%
Cash Ratio
0,06%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?