REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

LiV ELEKTRA, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výstavba vodných diel, elektrických a plynových distribučných sietí a stavieb
Plné meno: LiV ELEKTRA, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 07. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Firma LiV ELEKTRA, akciová spoločnosť, vznikla v roku 1990 so zameraním na poskytovanie služieb pre energetiku a to vykonávaním opráv a elektro-montážnych prác v priestoroch zákazníkov. Rozširovaním predmetu podnikania sa v roku 1992 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku 1999 na akciovú spoločnosť. Jedným z predmetov podnikania sú napríklad: výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia alebo vývoj a výroba elektronických zariadení pre elektroenergetiku, podľa požiadaviek odberateľa.

Ústredie
Priemyselná 10
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.livelektra.com

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
21. júl 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Dcérske spoločnosti
Emart s.r.o.
50%
IPDG s.r.o.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-28,03%
Celkové prevádzkové výnosy
-27,93%
Prevádzkový zisk (EBIT)
358,6%
EBITDA
192,98%
Čistý zisk (strata)
10488,07%
Spolu Majetok
-30,46%
Vlastné imanie
-38,83%
Operating Profit Margin (ROS)
5,5%
Net Profit Margin
6,01%
Return on Equity (ROE)
16,92%
Debt to Equity Ratio
-0,19%
Quick Ratio
-0,79%
Cash Ratio
-0,33%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?