REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

MAC TV s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Television Broadcasting
Plné meno: MAC TV s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 16. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

MAC TV s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 22. august 1991. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti MAC TV s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy MAC TV s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 0,62%

Ústredie
Brečtanová 1
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 83101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.jojmediahouse.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
22. august 1991
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,5%
Celkové prevádzkové výnosy
2,52%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
46,89%
Spolu Majetok
-2,88%
Vlastné imanie
-1,03%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
0,62%
Return on Equity (ROE)
0,9%
Debt to Equity Ratio
0,15%
Quick Ratio
0,14%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?