REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Television Broadcasting
Plné meno: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 08. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Púchov. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 30. jún 1995. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Sedlišťská 1446/7
Púchov; Trenčiansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 02001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
30. jún 1995
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Prokúra
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
99,9%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Dcérske spoločnosti
MsBP Servis, s.r.o.
100%
MsBP Správa, s.r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
12,01%
Celkové prevádzkové výnosy
6,65%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
-16,87%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-1,49%
Vlastné imanie
0,66%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-1,4%
Quick Ratio
1,13%
Cash Ratio
1,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?