REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Mahle Behr Senica s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Plné meno: Mahle Behr Senica s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 13. január 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Mahle Behr Senica s.r.o. bola založená v roku 2015. Na Slovensku je zamieraná na výroba motorových vozidiel, motorov a dopravných prostriedkov. Spoločnosť je súčasťoj skupiny MAHLE, ktorá ponúka jedinečné systémy v oblasti motorových systémov, filtrácie, elektroniky/mechatroniky, ako aj tepelného riadenia.

Ústredie
Čáčovská cesta 1447/1
Senica; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 90501

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.jobs.mahle.com/slovakia/sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
16. máj 2015
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
90%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
10%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
4,35%
Celkové prevádzkové výnosy
2,01%
Prevádzkový zisk (EBIT)
50,74%
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
0,8%
Spolu Majetok
7,91%
Vlastné imanie
39,99%
Operating Profit Margin (ROS)
2,03%
Net Profit Margin
0,2%
Return on Equity (ROE)
7,49%
Debt to Equity Ratio
-0,05%
Quick Ratio
0,09%
Cash Ratio
0,01%

Related EMIS Industry Reports

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?