REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Mestské Lesy Banská Bystrica s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Forest Nurseries and Gathering of Forest Products
Plné meno: Mestské Lesy Banská Bystrica s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 26. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Mestské Lesy Banská Bystrica s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Dolný Harmanec. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 01. január 1996. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Mestské Lesy Banská Bystrica s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Mestské Lesy Banská Bystrica s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 0,08%

Ústredie
Dolný Harmanec 51
Dolný Harmanec; PSČ - Poštové smerové číslo: 97603

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
7,25%
Celkové prevádzkové výnosy
10,97%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-4,78%
EBITDA
4,99%
Čistý zisk (strata)
11,36%
Spolu Majetok
1,33%
Vlastné imanie
1,37%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,31%
Net Profit Margin
0,08%
Return on Equity (ROE)
0,83%
Debt to Equity Ratio
-0,04%
Quick Ratio
-0,9%
Cash Ratio
-1,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?