REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Forest Nurseries and Gathering of Forest Products
Plné meno: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 01. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. poskytuje komplexné služby obhospodarovania lesa, spracováva drevo rezaním na vlastných prostriedkoch a obchoduje so surovým drevom a rezivom.

Ústredie
Považské Podhradie 333
Považská Bystrica; Trenčiansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 01704

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.drevo-les.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. august 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-7,49%
Celkové prevádzkové výnosy
-10,32%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-72,24%
EBITDA
-46,01%
Čistý zisk (strata)
-74,47%
Spolu Majetok
-8,09%
Vlastné imanie
-13,29%
Operating Profit Margin (ROS)
-4,8%
Net Profit Margin
-3,74%
Return on Equity (ROE)
-4,32%
Debt to Equity Ratio
0,22%
Quick Ratio
-0,87%
Cash Ratio
-0,95%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?