REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

NEOGRAFIA, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Printing and Related Support Activities | Book Publishers
Plné meno: NEOGRAFIA, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 06. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Neografia, a.s. Martin produkuje farebné knihy, časopisy, katalógy a obaly zo skladačkovej lepenky. Objemom produkcie patrí Neografia k prvým trom tlačiarňam na Slovensku a export prevažne do štátov Európskej únie predstavuje 40 % celkovej produkcie a v produkcii kníh až 85 %. Spoločnosť má uzatvorený výrobný cyklus počínajúc pre-pressom, cez kvalitnú ofsetovú kotúčovú a hárkovú tlač a končiac knihárskym spracovaním.

Ústredie
Sučianska 39A
Martin; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 03861

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.neografia.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-14,87%
Celkové prevádzkové výnosy
-12,17%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
35,09%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-6,98%
Vlastné imanie
-1,03%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-5,25%
Quick Ratio
0,09%
Cash Ratio
0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?