REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

NITRAZDROJ, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Potraviny a obchody s nápojmi
Plné meno: NITRAZDROJ, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 20. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Akciová spoločnosť NITRAZDROJ je slovenská obchodná sieť, založená dňa 26. februára 1994, so zameraním na distribúciu a predaj potravín vo veľkoobchode a maloobchode. Je členom CBA SK, a.s.. V regióne Nitrianskeho a Trnavského kraja prevádzkuje sieť 22 maloobchodných predajní, 3 špecializované predajne mäsa a 6 diskontných predajní. Vo svojej ponuke má sortiment potravín a doplnkového tovaru z oblasti drogérie.

Ústredie
Dolnočermánska 38
Nitra; Nitriansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 94901

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.nitrazdroj.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
25. marec 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
4,57%
Celkové prevádzkové výnosy
5,06%
Prevádzkový zisk (EBIT)
79,17%
EBITDA
49,73%
Čistý zisk (strata)
106,68%
Spolu Majetok
2,07%
Vlastné imanie
6,75%
Operating Profit Margin (ROS)
0,74%
Net Profit Margin
0,59%
Return on Equity (ROE)
4,89%
Debt to Equity Ratio
2,24%
Quick Ratio
0,07%
Cash Ratio
0,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?