REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Namis s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lesníctvo a ťažba dreva
Plné meno: Namis s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 17. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Namis s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Osrblie. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 19. január 2010. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Namis s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Namis s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 0,17%

Ústredie
Dolná 36
Osrblie; PSČ - Poštové smerové číslo: 97645

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
19. január 2010
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
30,95%
Celkové prevádzkové výnosy
32,52%
Prevádzkový zisk (EBIT)
19,01%
Čistý zisk (strata)
49,68%
Spolu Majetok
49,45%
Vlastné imanie
29,79%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,23%
Net Profit Margin
0,17%
Return on Equity (ROE)
3,05%
Debt to Equity Ratio
-0,6%
Quick Ratio
-0,4%
Cash Ratio
-0,69%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?