REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Ness KE, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál
Plné meno: Ness KE, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 11. máj 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Ness KE, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Košice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 01. október 2015. Firma momentálne zamestnáva 500 - 999 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Ness KE, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Ness KE, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 1,48%

Ústredie
Moldavská cesta 10/B
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04011

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. október 2015
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
11,21%
Celkové prevádzkové výnosy
11,22%
Prevádzkový zisk (EBIT)
20,35%
EBITDA
12,65%
Čistý zisk (strata)
75,49%
Spolu Majetok
5,18%
Vlastné imanie
3,28%
Operating Profit Margin (ROS)
0,46%
Net Profit Margin
1,48%
Return on Equity (ROE)
2,85%
Debt to Equity Ratio
0,23%
Quick Ratio
-0,15%
Cash Ratio
0,39%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?