REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Nourus - Mäso s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Administratíva a podpora nakladania s odpadmi a sanačné služby
Plné meno: Nourus - Mäso s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 13. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Nourus - Mäso s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Tešedíkovo. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 25. júl 2013. Firma momentálne zamestnáva 50 - 99 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Nourus - Mäso s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Nourus - Mäso s.r.o. sa v roku 2018 znížila o 0,47%

Ústredie
1532
Tešedíkovo; Nitriansky ; PSČ - Poštové smerové číslo: 92582

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.nourusmaso.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
25. júl 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Prokúra
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
5,99%
Celkové prevádzkové výnosy
5,37%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-30,06%
EBITDA
-12,2%
Čistý zisk (strata)
-44,67%
Spolu Majetok
13,89%
Vlastné imanie
5,12%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,5%
Net Profit Margin
-0,47%
Return on Equity (ROE)
-5,16%
Debt to Equity Ratio
25,59%
Quick Ratio
-0,01%
Cash Ratio
0,07%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?