REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

OK Group Slovakia, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Insurance Agencies and Brokerages
Plné meno: OK Group Slovakia, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 31. december 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

OK Group Slovakia, a. s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Trnava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 14. júl 2007. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti OK Group Slovakia, a. s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Kukučínova 1158/5
Trnava; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 91701

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
14. júl 2007
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
17,41%
Celkové prevádzkové výnosy
17,36%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-17,49%
Vlastné imanie
n/a
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
-332,13%
Debt to Equity Ratio
n/a
Quick Ratio
1,29%
Cash Ratio
0,1%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?