REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ropné rafinérie | Pipeline Transportation of Refined Petroleum Products
Plné meno: ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 27. máj 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Unipetrol Slovensko v súčasnosti patrí medzi popredné spoločnosti slovenského veľkoobchodného trhu s pohonnými hmotami. Ide o dcérsku spoločnosť skupiny Unipetrol, a.s. Hlavnou úlohou tejto spoločnosti je predaj palív z produkcie rafinérií PKN Orlen S.A. a Unipetrol, a.s.

Ústredie
Kalinčiakova 14083/33A
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 83104

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.unipetrol.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. november 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
87%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
13%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-20,37%
Celkové prevádzkové výnosy
-20,39%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-22,22%
EBITDA
-19,71%
Čistý zisk (strata)
-21,9%
Spolu Majetok
-1,17%
Vlastné imanie
14,61%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,02%
Net Profit Margin
-0,01%
Return on Equity (ROE)
-5,97%
Debt to Equity Ratio
0,4%
Quick Ratio
-0,06%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?