REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

OTP Banka Slovensko, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: OTP Banka Slovensko, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Slovenská zložka vznikla vo februári 1992 so sídlom v Bratuslave. Od roku 2002, jej majoritným akcionárom je maďarská OTP Bank Nyrt s 97,23-percentným podielom. Ďalšími vlastníkmi banky sú drobní akcionári. Jej základnou činnosťou je poskytovanie bankových a finančných služieb rôznym subjektom, najmä veľkým a stredným podnikom, fyzickým osobám a inštitucionálnym klientom.

Ústredie
Štúrova 5
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81354

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: https://www.otpbanka.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
27. február 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-10,01%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-2,27%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-1379,29%
Čistý zisk (strata)
-1277,12%
Spolu Majetok
-7,05%
Úvery a zálohy za klientov
-6,58%
Záväzky voči klientom
-9,08%
Vlastné imanie
-5,34%
Koeficient nákladov súvisiace s príjmami
0,36%
Podiel úverov ku vkladom
2,14%
Podiel úverov a aktiv
-0,38%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?