REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Osivo a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Pestovanie repky a obilia | Farm and Garden Machinery and Equipment Merchant Wholesalers
Plné meno: Osivo a.s. Dátum aktualizácie firmy: 07. november 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

OSIVO, a. s. je jedným z výrobcov certifikovaných osív poľných plodín a zemiakovej sadby na Slovensku. Spoločnosť zastupuje odrody viacerých domácich aj zahraničných šľachtiteľských firiem a ponúka osivá výkonných a kvalitných odrôd. Osivo, a.s. je členom Slovenskej šľachtiteľskej a semenárskej asociácie, členom Medzinárodnej semenárskej federácie ISF (International Seed Federation), členom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Ústredie
Kalinčiakova 2391
Zvolen; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96003

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.osivo.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
18,37%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15,12%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,78%
Celkové prevádzkové výnosy
-2,78%
Prevádzkový zisk (EBIT)
4,97%
EBITDA
1,4%
Čistý zisk (strata)
-1,92%
Spolu Majetok
-1,97%
Vlastné imanie
8,84%
Operating Profit Margin (ROS)
0,02%
Net Profit Margin
0,01%
Return on Equity (ROE)
0,1%
Debt to Equity Ratio
-20,8%
Quick Ratio
0,03%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?