REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PF Forest, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lesníctvo a ťažba dreva
Plné meno: PF Forest, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 17. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

PF Forest, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Rožňava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 08. december 2009. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Hviezdoslavova 2
Rožňava; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04801

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. december 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Celkové prevádzkové výnosy
-99,94%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-80,7%
Vlastné imanie
-89,34%
Return on Equity (ROE)
n/a
Quick Ratio
-2,08%
Cash Ratio
-3,35%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?