REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PF Forest, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lesníctvo a ťažba dreva
Plné meno: PF Forest, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 06. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

PF Forest, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Rožňava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 08. december 2009. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti PF Forest, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy PF Forest, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 120,58%

Ústredie
Hviezdoslavova 2
Rožňava; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04801

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. december 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-73,84%
Celkové prevádzkové výnosy
28,7%
Prevádzkový zisk (EBIT)
179,77%
Čistý zisk (strata)
210,91%
Spolu Majetok
-77,02%
Vlastné imanie
n/a
Operating Profit Margin (ROS)
165,49%
Net Profit Margin
120,58%
Return on Equity (ROE)
n/a
Quick Ratio
2,6%
Cash Ratio
3,36%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?