REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PPS Group, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažké stavebníctvo | Architektonické, inžinierske a súvisiace služby
Vedľajšie aktivity: Podporné aktivity pre roľníctvo a lesníctvo | Support Activities for Mining
Plné meno: PPS Group, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 04. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

PPS Group a.s. je spoločnosť s vyše 50-ročnou tradíciou v strojárenskom sektoru. Súčasne sa zaoberá hlavne výrobou stredne veľkých a stredne ťažkých (do 15 ton) konštrukcií, prevažne rámy, výložníky, ramená pre rôzne priemysly ako sú napríklad banský, stavebný, transportný a drevospracujúci. Ponuka komplexne služby a podporné činnosti, spojene zо svojimi produktmi.

Ústredie
Tajovského 7
Detva; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96212

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.ppsgroup.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
14. október 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
10,72%
Dcérske spoločnosti
PPS FINAL s.r.o.
100%
PPS NTS, s.r.o.
100%
PPS Personálne služby s.r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-6,7%
Celkové prevádzkové výnosy
-4,87%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
-29,59%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-9,42%
Vlastné imanie
-0,84%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
10,71%
Quick Ratio
0%
Cash Ratio
-0,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?