Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 9,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Kontakty

Ústredie
Podhradská cesta 2
Sučany; Žilinský ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 03852
Tel: (+4214) 3491 , (+4349) 1111
Fax: 43429
email: @prefa-su.sk, office@area-rk.sk, prefa-alfa@prefa-su.sk, prefa@prefa-su.sk
Web: http://www.prefa-su.sk

Plné meno: PREFA Sučany, a.s.

Stav: Stiahnuté z burzy
Právna forma spoločnosti: Akciová spoločnosť
Stav firmy: Pod právnym dohľadom
EMISid: 1545809
SK-ICO: 31561748
Dátum vzniku spoločnosti: 01. máj 92

Hlavné obory činnosti

Hlavné obory činnosti: Výroba výrobkov z betónu a cementu

Hlavné produkty

betónové výrobky, štrk

Popis spoločnosti

PREFA Sučany, a.s. vyrába stavebné prefabrikáty. História spoločnosti siahá do roku 1948. Výrobný sortiment firmy tvorili prefabrikáty určené k výstavbe mostov, bytov, ciest a objektov pre občiansku vybavenosť. Nová história firmy sa datuje od r. 1992, kedy zo štátneho podniku vznikla samostatná akciová spoločnosť. V roku 1997 firma PREFA SUČANY a.s. spojením so švédskym betonárskym združením ALFA RÖR AB založila firmu PREFA ALFA, a.s. Jej nosným programom je výroba kompletných kanalizačných systémov.

Viac

Základné informácie

Celkový počet zamestnancov:
()
Obchodovateľné akcie:
: ()
Základné imanie:
()
Finanční auditori:
()

Vrcholový manažment

Predseda predstavenstva

Kľúčové štatistiky

Vybrať položky zmapovať je. 2012 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 21,097
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Auditované, Jednotlivé
Zdroj: EMIS - Global, EMIS databáza.

Financie

Súťažiaci - Slovensko

EUR | USD

Spravodajstvo

EMIS DealWatch obchody

DealMonitor zámery

for 9,95 USD
Spôsoby platby zahŕňajú::
USD 9,95
Najnovšie finančné údaje:
Spôsoby platby zahŕňajú::
Celý obsah tejto firemné správy môžete stiahnuť ihneď po vašej objednávke. Táto správa obsahuje:
Štandardný report
Kontakty
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Popis činnosti
Základné informácie
Informácia o akciovej cene
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Dcérske a pridružené spoločnosti
Hlavné finančné ukazovatele
Grafy Finančných ukazovateľov
Najnovšie M&A a ECM obchody
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti
Účtovná závierka
Ročná účtovná závierka
Pomerové ukazovatele
EMIS Kreditné analýzy
EMIS Benchmark Score

- alebo -

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o rôznych krajinách, možno Vás bude zaujímať prihlásenie k odberu našich služieb.Požiadajte o ukážku všetkých našich služieb a potom Vás bude kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Zaregistrujte svoj záujem