REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PRO POPULO Poprad, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Logging
Plné meno: PRO POPULO Poprad, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 30. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. bola založená v roku 1991 za účelom spravovania lesných a poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí. Spoločnosť obhospodaruje 4 poľovné revíry.

Ústredie
Obrancov mieru 329
Spišská Teplica; PSČ - Poštové smerové číslo: 05934

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.propopulo-poprad.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
22. október 1991
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
30%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-39,51%
Celkové prevádzkové výnosy
-39,5%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-33,21%
EBITDA
-15,27%
Čistý zisk (strata)
-38,36%
Spolu Majetok
-6,27%
Vlastné imanie
2,14%
Operating Profit Margin (ROS)
0,31%
Net Profit Margin
0,04%
Return on Equity (ROE)
-9,31%
Debt to Equity Ratio
0,28%
Quick Ratio
0,16%
Cash Ratio
1,97%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?