REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PRO Sanus, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ambulantné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti
Plné meno: PRO Sanus, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 01. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

PRO Sanus, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 12. február 2004. Firma momentálne zamestnáva 100 - 149 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti PRO Sanus, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy PRO Sanus, a.s. sa v roku 2019 znížila o 0,68%

Ústredie
Einsteinova 25
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
12. február 2004
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
7,59%
Celkové prevádzkové výnosy
-1,72%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-1,73%
EBITDA
-21,2%
Čistý zisk (strata)
-6,48%
Spolu Majetok
-4,04%
Vlastné imanie
9,65%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,68%
Net Profit Margin
-0,68%
Return on Equity (ROE)
-1,51%
Debt to Equity Ratio
-0,46%
Quick Ratio
0,06%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?