Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Kontakty

Ústredie
Pivovarská 9
Veľký Šariš ; Prešovský ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 08221
Tel: (+4218) 5011 , (+4214) 2126 728
Fax: (+4212) 6728
email: @topvar.sabmiller.com
Web: http://www.pivovarytopvar.sk

Plné meno: Pivovary Topvar, a.s.

Predchádzajúce meno: Pivovar Šariš, akciová spoločnosť (2006)

Stav: Verejne neobchodovateľné
Právna forma spoločnosti: Akciová spoločnosť
Stav firmy: Činná
EMISid: 1545547
SK-ICO: 31648479
Dátum vzniku spoločnosti: 01. mar 92

Hlavné obory činnosti

Hlavné obory činnosti: Pivovary

Hlavné produkty

pivo, nealkoholické nápoje, slad

Popis spoločnosti

Od začátku 2007 na Slovensku pôsobí pivovarnícka spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., ktorá je výsledkom zlúčenia spoločností Pivovar Šariš, a.s, a Topvar, a.s. Proces integrácie vyvrcholil k 1. januáru 2007 plánovanou fúziou týchto spoločností.

Viac

Základné informácie

Celkový počet zamestnancov:
()
Obchodovateľné akcie:
: ()
Základné imanie:
()

EMIS Benchmark Score

Zobraziť všetky parametre Benchmark Score

Vrcholový manažment

Predseda predstavenstva
Viac

Detaily o vlastníctve

Bier Beteiligungserwerbs-GmbH
100%

Kľúčové štatistiky

Vybrať položky zmapovať je. 2015 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 70,349
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Auditované, Jednotlivé
Zdroj: Bisnode Czech Republic , EMIS databáza.

Financie

Súťažiaci - Slovensko

EUR | USD

Spravodajstvo

EMIS DealWatch obchody

DealMonitor zámery

for 29,95 USD
Spôsoby platby zahŕňajú::
USD 29,95
Najnovšie finančné údaje:
Spôsoby platby zahŕňajú::
Celý obsah tejto firemné správy môžete stiahnuť ihneď po vašej objednávke. Táto správa obsahuje:
Štandardný report
Kontakty
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Popis činnosti
Základné informácie
Informácia o akciovej cene
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Dcérske a pridružené spoločnosti
Hlavné finančné ukazovatele
Grafy Finančných ukazovateľov
Najnovšie M&A a ECM obchody
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti
Účtovná závierka
Ročná účtovná závierka
Pomerové ukazovatele
EMIS Kreditné analýzy
EMIS Benchmark Score

- alebo -

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o rôznych krajinách, možno Vás bude zaujímať prihlásenie k odberu našich služieb.Požiadajte o ukážku všetkých našich služieb a potom Vás bude kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Zaregistrujte svoj záujem