REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Poštová Banka, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Poštová Banka, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 03. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Poštová Banka, a.s. (PB) bola zapísaná do Obchodného registra v roku 1992. Banka začala podnikať na slovenskom trhu v roku 1993. Poštová banka je predovšetkým retailová banka, jej postavenie na bankovom trhu je výrazne podporené spoluprácou so strategickým partnerom – Slovenskou poštou. Okrem štandardnej ponuky pre korporátnych klientov sa banka zameriava aj na úverové potreby malých a stredných podnikateľov.

Ústredie
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.postovabanka.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. december 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
64,45%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
34%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
1,49%
Dcérske spoločnosti
Nadácia Poštovej banky
100%
PB PARTNER, a.s.
100%
POBA Servis, a.s.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-13,33%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
30,65%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-42,64%
Čistý zisk (strata)
-39,92%
Spolu Majetok
0,28%
Úvery a zálohy za klientov
3,57%
Záväzky voči klientom
-0,45%
Koeficient nákladov súvisiace s príjmami
2,5%
Podiel úverov ku vkladom
-3,3%
Podiel úverov a aktiv
-3,22%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?