REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Press Group, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: Press Group, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 10. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Press Group, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Banská Bystrica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 23. marec 1999. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Press Group, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Press Group, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 3,59%

Ústredie
Sládkovičova 86
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97405

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. marec 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
90%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
10%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
10,45%
Celkové prevádzkové výnosy
10,59%
Prevádzkový zisk (EBIT)
956,28%
EBITDA
55,93%
Čistý zisk (strata)
3738,8%
Spolu Majetok
15,17%
Vlastné imanie
17,78%
Operating Profit Margin (ROS)
3,93%
Net Profit Margin
3,59%
Return on Equity (ROE)
14,63%
Debt to Equity Ratio
13,62%
Quick Ratio
0,24%
Cash Ratio
0,26%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?