REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Prima Banka Slovensko, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Prima Banka Slovensko, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 31. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Prima banka Slovensko, a.s., univerzálna banka, v súčasnosti zastáva majoritné postavenie na trhu služieb pre mestá a obce. Banka sa v rozhodujúcej miere podieľa na financovaní rozvojových programov komunálneho sektora, programov bývania a environmentálnych programov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. (v tom čase Prvej komunálnej banky a.s.) stala nadnárodná finančná skupina Dexia. Jej vstup do akcionárskej štruktúry sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Bank so sídlom vo Viedni. V roku 2010 poskytovala banka služby prostredníctvom 49 pobočiek.

Ústredie
Hodžova 11
Žilina; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 01011

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.primabanka.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
98,89%
Dcérske spoločnosti
Sberbank Slovensko a.s.
7,49%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-3,15%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
23,22%
Prevádzkový zisk (EBIT)
2,37%
Čistý zisk (strata)
2,37%
Spolu Majetok
18,11%
Úvery a zálohy za klientov
15,2%
Záväzky voči klientom
5,83%
Vlastné imanie
5,52%
Koeficient nákladov súvisiace s príjmami
-5,69%
Podiel úverov ku vkladom
15,86%
Podiel úverov a aktiv
3,11%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?