REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Privatbanka, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Privatbanka, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 19. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Privatbanka, a. s. pôsobí na slovenskom finančnom trhu od 1. novembra 2005. Banka vznikla z Banky Slovakia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23. 9. 2005. Privatbanka je špecializovaná na privátne bankovníctvo, ide najmä o Asset Management s riadením individuálnych a typových portfólií. Banka ponůka špecializované finančné a investičné služby.

Ústredie
Einsteinova 25
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.privatbanka.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
09. august 1995
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Privatfin, s.r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
16,48%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
0,53%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-54,07%
Čistý zisk (strata)
-10,66%
Spolu Majetok
9,94%
Úvery a zálohy za klientov
11,53%
Záväzky voči klientom
18,09%
Vlastné imanie
7,24%
Total Assets Trend
3,66%
Čistý úrokový výnos Trend
n/a
Podiel úverov ku vkladom
-1,4%
Podiel úverov a aktiv
-0,4%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?