REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Pro Partners Holding, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: All Other Nondepository Credit Intermediation
Plné meno: Pro Partners Holding, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 14. august 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Pro Partners Holding, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 24. apríl 2015. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2017. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Pro Partners Holding, a.s. sa v roku 2017 znížila o 29,22%

Ústredie
Malý trh 2/A
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. apríl 2015
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
31,75%
Celkové prevádzkové výnosy
-31,83%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
-11,74%
Spolu Majetok
33,33%
Vlastné imanie
6,3%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
-29,22%
Return on Equity (ROE)
-1,21%
Debt to Equity Ratio
-16,43%
Quick Ratio
-0,68%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?