REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Prvá Stavebná Sporiteľňa, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Prvá Stavebná Sporiteľňa, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 12. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., začala svoju činnosť v roku 1992 ako špecializovaná banka na podporu bývania a výstavby. Pri jej zrode stáli 3 peňažné ústavy: Slovenská Sporiteľňa, a. s., Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungs a Bausparkhasse Schwäbisch Hall AG. Súčasní akcionári PSS sú: Bausparkasse Schwäbisch Hall AG., Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungs, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, a Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ústredie
Bajkalská 30
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82948

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.pss.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
15. október 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
32,5%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
32,5%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
25,02%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
9,98%
Dcérske spoločnosti
DomBytGLOBAL, spol. s r.o.
100%
DomBytDevelopment, s.r.o.
5%
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Pre túto spoločnost neboli nájdené žiadne údaje.

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?