REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Rádio LUMEN, spol. s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Radio Broadcasting
Plné meno: Rádio LUMEN, spol. s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 11. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Rádio LUMEN, spol. s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Banská Bystrica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 04. marec 1994. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Rádio LUMEN, spol. s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 1,62%

Ústredie
Kapitulská 2
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.lumen.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
04. marec 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
36%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
14%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
11%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
10%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
3,57%
Celkové prevádzkové výnosy
-4,2%
Prevádzkový zisk (EBIT)
15,24%
EBITDA
-3,33%
Čistý zisk (strata)
15,83%
Spolu Majetok
5,22%
Vlastné imanie
46,48%
Operating Profit Margin (ROS)
1,54%
Net Profit Margin
1,62%
Return on Equity (ROE)
-8,4%
Debt to Equity Ratio
-0,84%
Quick Ratio
0,38%
Cash Ratio
0,05%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?