REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Radio, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Radio Broadcasting
Plné meno: Radio, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 21. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Radio, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 31. august 1999. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Radio, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Radio, a.s. sa v roku 2019 zlepšila o 7,83%

Ústredie
Prešovská 39
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. august 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
15,71%
Celkové prevádzkové výnosy
14,07%
Prevádzkový zisk (EBIT)
1925,29%
EBITDA
455,31%
Čistý zisk (strata)
2428,81%
Spolu Majetok
31,38%
Vlastné imanie
24,14%
Operating Profit Margin (ROS)
9,98%
Net Profit Margin
7,83%
Return on Equity (ROE)
18,5%
Debt to Equity Ratio
-5,44%
Quick Ratio
-1,25%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?