REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Regionálne cesty Bratislava, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Janitorial Services
Plné meno: Regionálne cesty Bratislava, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 09. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. bola založená 16.3.2005. Predmetom jej činnosti je zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch a iné.

Ústredie
Čučoriedková 6
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82712

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. august 2005
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
53,09%
Celkové prevádzkové výnosy
52,12%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
100,49%
Vlastné imanie
192,68%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-9,99%
Quick Ratio
0,18%
Cash Ratio
0,74%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?