REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Ridera Slovakia, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Veľkoobchod s chemickými výrobkami | Veľkoobchody s ropnými produktami a koksom | Ostatný veľkoobchod
Vedľajšie aktivity: Support Activities for Mining
Plné meno: Ridera Slovakia, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 07. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Ridera Slovakia je slovenská pobočka skupiny Ridera. Skupina pôsobí na území Českej republiky, Slovenska, Rakúska a Poľska. Hlavná činnosť je dovoz a obchodovanie uhlia a koksu z Poľska. Ďalšia činnosti sú prukcia a predaj vlastného kameniva a recyklátov, výkup stavebných odpadov, uskutočňovanie demolácií, zemných prác, a to všetko pomocou vlastných technológií a mechanizácie.

Ústredie
Podzávoz 2303
Čadca; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 02201

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.ridera.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. február 1995
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-12,39%
Celkové prevádzkové výnosy
-12,4%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-23,87%
EBITDA
-20,43%
Čistý zisk (strata)
-33,06%
Spolu Majetok
-0,59%
Vlastné imanie
-19,29%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,38%
Net Profit Margin
-0,53%
Return on Equity (ROE)
-1,54%
Debt to Equity Ratio
0,11%
Quick Ratio
-1,46%
Cash Ratio
-0,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?