REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Rotap Tlačiareň, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: Rotap Tlačiareň, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 06. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Rotap Tlačiareň, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Trnava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 06. jún 2012. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Rotap Tlačiareň, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2020. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Rotap Tlačiareň, s.r.o. sa v roku 2020 znížila o 1,24%

Ústredie
Skladová 7393/5/A
Trnava; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 91701

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
06. jún 2012
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
25%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
25%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-10,88%
Celkové prevádzkové výnosy
-10,46%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-47,73%
EBITDA
17,86%
Čistý zisk (strata)
-46,67%
Spolu Majetok
-1,85%
Vlastné imanie
1,44%
Operating Profit Margin (ROS)
-2,18%
Net Profit Margin
-1,24%
Return on Equity (ROE)
-1,28%
Debt to Equity Ratio
-2,1%
Quick Ratio
6,98%
Cash Ratio
2,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?