REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

SEZ Krompachy, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | Electrical Apparatus and Equipment, Wiring Supplies, and Related Equipment Merchant Wholesalers
Plné meno: SEZ Krompachy, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 26. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť SEZ Krompachy a.s. pôsobí na elektrotechnickom trhu a je výrobcom prístrojov nízkeho a vysokého napätia, medzi ktoré patria hlavne ističe do 125 A, chrániče, vačkové spínače, rozvádzače, domový elektroinštalačný materiál, vonkajšie a vnútorné odpájače a odpínače. Zároveň ma vlastnú nástrojáreň, kde vyrába nástroje a formy. Spoločnosť SEZ Krompachy je od roku 1992 privátnou akciovou spoločnosťou s čisto slovenským kapitálom. Pre podporu exportu výrobkov má firma obchodné zastúpenia v Maďarsku, v Poľsku, vo Veľkej Británii, na Ukrajine a v Bulharsku.

Ústredie
Hornádska 1
Krompachy; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 05342

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.sez-krompachy.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
06. október 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
CENTRUM KROMPACHY spoločnosť s ručením obmedzeným
33,87%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
11,71%
Celkové prevádzkové výnosy
13,58%
Prevádzkový zisk (EBIT)
83,39%
EBITDA
13,28%
Čistý zisk (strata)
15,97%
Spolu Majetok
-5,19%
Vlastné imanie
-3%
Operating Profit Margin (ROS)
0,76%
Net Profit Margin
0,73%
Return on Equity (ROE)
0,48%
Debt to Equity Ratio
-1,02%
Quick Ratio
-0,02%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?