REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

SPEKTRUM GRAFIK, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: SPEKTRUM GRAFIK, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 10. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť SPEKTRUM GRAFIK, a.s. je zameraná na vydávanie a distribúciu nástenných, stolových, trojdielných kalendárov a diárov. V súčasnosti je spoločnosť najväčšie vydavateľstvo kalendárov a diárov na Slovensku. Svoje výrobky predáva aj v zahraničí (Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Ukrajina a Nemecko).

Ústredie
Partizánska cesta 116A
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.spektrumgrafik.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. apríl 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-3,55%
Celkové prevádzkové výnosy
-3,36%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
489%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
3,66%
Vlastné imanie
0,54%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-0,2%
Quick Ratio
-1,34%
Cash Ratio
-1,08%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?