REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

SYNECTA, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Pipeline Transportation of Refined Petroleum Products | Vývoj a výskum v fyzikálnom vyšetrení, inžinierstve a biologických vedách
Plné meno: SYNECTA, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 12. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť SYNECTA a.s. bola založená v roku 1997 so sídlom v Šale a patri k Synecta Group. Spoločnosť sa zamieruje na energetiku, chémii a petrochémii. V roku 2007 SYNECTA, a.s. začala poskytovať inžinierske služby a technickú podporu prevádzkovania a údržby plynových zariadení.

Ústredie
Cukrová 14
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.synecta.sk

Základné informácie
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. december 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-72,84%
Celkové prevádzkové výnosy
-72,36%
Prevádzkový zisk (EBIT)
91,82%
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-45,13%
Vlastné imanie
-39,31%
Operating Profit Margin (ROS)
15,66%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
2,34%
Quick Ratio
-0,57%
Cash Ratio
-0,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?