REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Silards s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: All Other Nonmetallic Mineral Mining
Plné meno: Silards s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 21. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Silards s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 17. august 2013. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Silards s. r. o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Silards s. r. o. sa v roku 2018 znížila o 0,19%

Ústredie
Špitálska 53
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
17. august 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-27,24%
Celkové prevádzkové výnosy
-23,35%
Prevádzkový zisk (EBIT)
5110,35%
Čistý zisk (strata)
-70,37%
Spolu Majetok
-66,27%
Vlastné imanie
-72,89%
Operating Profit Margin (ROS)
2,26%
Net Profit Margin
-0,19%
Return on Equity (ROE)
1,47%
Quick Ratio
-0,42%
Cash Ratio
-0,18%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?