REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovenská Pošta, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Poštovné služby | Local Messengers and Local Delivery
Plné meno: Slovenská Pošta, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 21. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovenská pošta, a. s. je poskytovateľ univerzálnej poštovej služby, poštových služieb, zrýchlenej a kuriérnej dopravy zásielok. Ponúka svoje služby prostredníctvom siete viac ako 1 500 pôšt. Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 rozdelením Správy pôšt a telekomunikácií na tri štátne podniky: Slovenskú poštu, Slovenské telekomunikácie a Poštovú novinovú službu. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvorenie pošty na ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt.

Ústredie
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97599

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.posta.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. október 2004
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Poštová Banka, a.s.
1,49%
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Pre túto spoločnost neboli nájdené žiadne údaje.

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?