REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 17. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB) začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 1991. Banka poskytuje záruky obchodným jednotkám, ktoré nemajú dostatočnú záruku na komerčnú pôžičku. Príjemci úverov môžu byť súkromné alebo právnické osoby, obce a v zvláštnych prípadoch tiež právnické osoby stanovené Občianskym zákonníkom. Bankové záruky sú prevažne poskytované malým a stredným podnikateľom a spoločnostiam s projektovým financovaním.

Ústredie
Štefánikova 27
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81499

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.szrb.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
27. október 1945
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
100%
SZRB Asset Management, a.s.
100%
Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.
0,005%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-14,88%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
2,28%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
Čistý zisk (strata)
97,9%
Spolu Majetok
-1,1%
Úvery a zálohy za klientov
-0,16%
Záväzky voči klientom
3,48%
Vlastné imanie
0,64%
Total Assets Trend
3,25%
Čistý úrokový výnos Trend
-8,42%
Podiel úverov ku vkladom
-21,63%
Podiel úverov a aktiv
-10,37%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?