REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Distribúcia a dodávka elektriny
Plné meno: Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 05. november 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Hlavným predmetom činnosti Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) je tranzitná preprava zemného plynu - distribúcia, rozvod a úprava zemného plynu a jeho dodávky odberateľom, nákup a predaj zemného plynu. Medzi najdôležitejšie aktíva SPP, a.s. patrí vlastníctvo tranzitného plynovodu a distribučnej siete v SR. SPP s účinnosťou od 1. júla 2006 právne odčlenil prepravné a distribučné činnosti. Okrem materskej spoločnosti SPP, a.s. začali na trhu pôsobiť aj jeho dve 100% dcérske spoločnosti: Eustream a SPP - distribúcia. Spoločnosť ponúka aj elektrinu.

Ústredie
Mlynské nivy 44/a
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82511

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.spp.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. júl 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
SPP CZ, a.s. (Česká republika)
100%
SPP Storage, s.r.o. (Česká republika)
100%
GEOTERM KOŠICE, a.s.
95,82%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
16,7%
Celkové prevádzkové výnosy
15,9%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-23,11%
EBITDA
-22,8%
Čistý zisk (strata)
-31,15%
Spolu Majetok
5,74%
Vlastné imanie
-4,25%
Operating Profit Margin (ROS)
-13,31%
Net Profit Margin
-14,83%
Return on Equity (ROE)
-4,75%
Debt to Equity Ratio
10,46%
Quick Ratio
-0,64%
Cash Ratio
-0,59%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?