REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovenský Rybár, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Periodical Publishers
Plné meno: Slovenský Rybár, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 10. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovenský Rybár, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Banská Bystrica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 15. február 2000. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Slovenský Rybár, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Slovenský Rybár, s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 1,51%

Ústredie
J. Kráľa 1
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
15. február 2000
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
19,35%
Celkové prevádzkové výnosy
15,76%
Prevádzkový zisk (EBIT)
112,27%
EBITDA
43,83%
Čistý zisk (strata)
108,93%
Spolu Majetok
15,95%
Vlastné imanie
32,17%
Operating Profit Margin (ROS)
1,74%
Net Profit Margin
1,51%
Return on Equity (ROE)
5,99%
Debt to Equity Ratio
27,19%
Quick Ratio
0,95%
Cash Ratio
1,19%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?