REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovexperta, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Poisťovacie služby | Direct Insurance (except Life, Health, and Medical) Carriers
Plné meno: Slovexperta, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 26. október 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovexperta, s.r.o. bola založená v roku 2002. Spoločnost sa venuje komplexnej problematike škodových udalostí. Slovexperta realizuje obhliadky vozidiel a majetku z produktov neživotného poistenia a spolupracuje s autorizovanými a neautorizovanými servisimi. Partnerské pojisťovne spoločnosti sú KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Ústredie
M. R. Štefánika 32
Žilina; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 01001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.slovexperta.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
04. apríl 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
85%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
15,01%
Celkové prevádzkové výnosy
17,97%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-67,79%
EBITDA
-29,94%
Čistý zisk (strata)
-72,75%
Spolu Majetok
-7,91%
Vlastné imanie
-39,47%
Operating Profit Margin (ROS)
-3,1%
Net Profit Margin
-2,49%
Return on Equity (ROE)
-29,83%
Debt to Equity Ratio
24,33%
Quick Ratio
0,06%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?