REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovnaft, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ropné rafinérie | Výroba rafinovaných ropných produktov | Gasoline Stations with Convenience Stores
Plné meno: Slovnaft, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 16. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovnaft je súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny MOL Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. Slovnaft bol transformovaný zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť v prvej vlne privatizácie 1.5.1992 (vrátane jednej tretiny distribučnej siete pohonných látok štátneho podniku Benzinol). V rokoch 1993-1997 sa zakladali dcérske spoločnosti, ktoré prevzali výkon činností v oblasti výskumu a vývoja, strojárskej výroby, cestnej dopravy, rekreácií a ďalšie podporné činnosti. Privatizačný proces sa zavŕšil začiatkom roka 1998. Majoritným akcionárom je maďarská spoločnosť MOL.

Ústredie
Vlčie hrdlo 1
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82412

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.slovnaft.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
1,6%
Dcérske spoločnosti
APOLLO Rafinéria, s.r.o.
100%
MOL-Slovensko spol. s r.o.
100%
Slovnaft Polska S.A. (Poľsko)
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
76,1%
Celkové prevádzkové výnosy
73,86%
EBITDA
7,07%
Čistý zisk (strata)
-86,15%
Spolu Majetok
2,59%
Vlastné imanie
1,99%
Net Profit Margin
-3,7%
Return on Equity (ROE)
-4,52%
Debt to Equity Ratio
5,69%
Quick Ratio
0,17%
Cash Ratio
0,11%

Related EMIS Industry Reports

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?