REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Soas a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Veľkoobchod - tovar dlhodobej spotreby
Plné meno: Soas a.s. Dátum aktualizácie firmy: 03. január 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Soas a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Banská Bystrica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 23. október 2003. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Soas a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Soas a.s. sa v roku 2019 zlepšila o 0,05%

Ústredie
Kláry Jarunkovej 2
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.soas.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. október 2003
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
5,24%
Celkové prevádzkové výnosy
5,38%
Prevádzkový zisk (EBIT)
74,36%
EBITDA
174,38%
Čistý zisk (strata)
94,91%
Spolu Majetok
-7,57%
Vlastné imanie
12,27%
Operating Profit Margin (ROS)
0,11%
Net Profit Margin
0,05%
Return on Equity (ROE)
4,64%
Debt to Equity Ratio
-136,27%
Quick Ratio
0,3%
Cash Ratio
0,13%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?