REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Star Production, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: Star Production, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 16. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Star Production, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 24. jún 2004. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Star Production, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Star Production, s.r.o. sa v roku 2019 znížila o 4,15%

Ústredie
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. jún 2004
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-8,07%
Celkové prevádzkové výnosy
-8,15%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-33,68%
EBITDA
-32,97%
Čistý zisk (strata)
-40,45%
Spolu Majetok
-13,6%
Vlastné imanie
32,75%
Operating Profit Margin (ROS)
-4,03%
Net Profit Margin
-4,15%
Return on Equity (ROE)
6,3%
Debt to Equity Ratio
-0,19%
Quick Ratio
0,12%
Cash Ratio
0,06%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?